Volver ao Concello

Identificación da sede

Unha Sede Electrónica é aquela dirección electrónica dispoñible a través de redes de telecomunicacións cuxa titularidade, xestión e administración corresponde a unha Administración Pública, órgano ou entidade administrativa no exercicio das súas competencias.

A Sede Electrónica do Concello de Paradela está dispoñible a través da dirección electrónica:

· https://sede.concelloparadela.es

A titularidade da Sede Electrónica corresponde ao Concello de Paradela.

A xestión da Sede Electrónica corresponde ao Concello de Paradela.

Para a súa identificación por medios electrónicos, a Sede utiliza un Certificado APE de Sede Electrónica.


Concello de Paradela
Calle Caballeiros de Santiago 15. 27611 Paradela (Lugo)
Teléfono: 982541101 | Fax: 982541232
Correo electrónico: